Temperert vann til nøddusjer og øyedusjer

Temperert vann er viktig ved skylling over lang tid. Det er ingen som klarer flere minutter i kaldt vann, særlig ikke ved øyespyling.

Temperaturer under 28 °C regnes for kritisk kroppstemperatur, og temperaturer under 23 °C regnes som sjokktemperatur.
Ytterligere sjokk, smerter og nedkjøling av uskadde kroppsdeler reduseres ved bruk av temperert vann. Men vær også oppmerksom på at visse syrer og ulesket kalk reagerer raskere i temperert vann. Lut har frysepunkt 12 °C, derfor anbefaler vi å bruke temperert vann 25-30 °C ved nød og øyeskylling.

Skisse med Haws sikkerhetsblander MixSafe V3 >>

Skisse med Haws sikkerhetsblander 9201H >>

Sikkerhetsblandere for øye- og øye/ansiktsdusj

Blandeventil til øyedusj nøddusj ansiktsdusj Haws MixSafe v3

Mix Safe-V3
Best. nr: Mix Safe-V3

Se datablad  

Sikkerhetsblandere for kombinerte kropp- og øye/ansiktsdusjer

Rada 32E M
Best. nr: R1812-016

Se datablad

blandeventil nøddusj Sikerhetsblander Haws 9201E

Haws 9201E
Best. nr: 9201E

Se datablad

Blandeventil til nøddusj Haws 9202E

Haws 9202E
Best. nr: 9202e

Se datablad

Alle sikkerhetsblandere kan også benyttes for flere øye- og øye/ansiktsdusjer
avhengig av samtidighetsfaktor.