Rada Outlook elektronisk dusjsystem

Rada Outlook – Ny generasjon elektronisk dusjanlegg

     Neste generasjons elektronisk dusjsystem, bygget på alle fordelene til Rada Pulse og implementert med nye og innovative løsninger. Elektronisk blandeventil, termisk desinfisering / Legionellaspyling med loggføring, automatisk utspyling av stillestående vann (hygienespyling) med mer.


Rada Outlook info og fordeler:

    • Sensorbetjent dusj og servant – 6 utløp pr. sentral.
    • Enkel montasje. Blandeventil, elektronikk og magnetventiler i samme boks/sentral.
    • Betjeningssensor monteres direkte på vegg eller i utenpåliggende dusjpanel.
    • Automatisk utspyling av stillestående vann, med loggfunksjon.
    • Varmtvannspyling (legionellaspyling) med loggfunksjon.
    • Programmeres via PC (USB) – forhåndsprogrammert ved levering.
    • Kan også tilkobles SD-anlegg (Modbus).
Rada sparedusjhode vr-105
Aktiveringssensor dusj elektronisk Rada Outlook

Dusjsystem modell VM-105 Outlook


Se informasjon

Elektronisk dusjpanel DP-3 Rada outlook

Dusjpanel modell DP-3 Outlook

Datablad
Se informasjon

Elektronisk HC dusjpanel DP-3S Rada outlook

Dusjpanel modell DP-3S Outlook

Datablad
Se informasjon