Kontaktinformasjon

Vestnor Teknikk AS

Nyeveien 49B
4370 EGERSUND

Tlf: +47 51 49 80 60

E-post: post@vestnorteknikk.no

Kontaktpersoner:

Lars Tollak Mong – Daglig Leder
E-post: tollak@vestnorteknikk.no
Dir. tlf: +47 930 16 402

Frode Fardal – Salg
E-post: frode@vestnorteknikk.no
Dir. tlf: +47 412 17 874

Nils-Ivar Roverudseter – Distriktsansvarlig Østlandet
E-post: nils-ivar@vestnorteknikk.no

Dir. tlf: +47 977 64 554

Rolf Kristian Lie – Distriktsansvarlig Sør/Vestlandet
E-post: rolf@vestnorteknikk.no

Dir. tlf: +47 920 88 710

Diana Nesheim – Innkjøp/Logistikk
E-post: diana@vestnorteknikk.no
Dir. tlf: +47 930 16 405