Dart Valley System for fengsel og institusjoner

”Dart Valley System” er et unikt sanitærsystem for fengsel og institusjoner, bestående av servant, WC, dusj og elektronisk styreenhet. Dart Valley System” er designet og produsert i uknuselig kompositt material, som redusere mulighetene for hærverk og selvskading.

Systemet styres av en felles styreenhet som er programmerbar for justering av spyletider og blokkeringstider (forhindrer repetert/uønsket aktivering).

Uknuselig servant Kompositt
Uknuselig toalett kompositt DVS
Uknuselig sanitærutstyr WC servant
Dart Valley System Modulmontert

Dart Valley System montert på montasjemoduler

”Dart Valley System”  unikt sanitærsystem med følgende fordeler:

•     ”Dart Valley System” er designet og produsert i uknuselig kompositt material, som reduserer mulighetene
for hærverk og selvskading. (kan ikke slå av biter som kan brukes til våpen ect.)
•     Produsert med hvit og glattpolert overflate (gelcoat finish)
•     ”Antiheng” dusjhode
•     Hærverksikre sensorer
•     Integrerte utløptuter
•     Skjulte anslutninger
•     Skjulte festeanordning
•     Felles elektronisk styreenhet
•     Programmerbare spyletider og blokkeringstider

”Dart Valley System” består av følgene komponenter:  

• Felles styresentral for styring av 1 servant, 
  1 wc og 1 dusj.

• Servant og WC produsert i uknuselig 
  kompositt material med hvit og glattpolert 
  overflate (Gelcoat finish)

• Servant leveres med:
– hærverksikre sensorer for kaldt og   
   temperert vann
– magnetventiler ½” – 24V AC  
– utløpstuter integrert i servant
– termostatstyrt sentralblander
  (felles for servant og dusj)
– skjulte anslutninger
• WC leveres med:
   – hærverksikre sensor (kan også leveres med
      elektronisk impulsknapp)
  – sisterne med elektronisk spyleventil, 
    sisterne monteres separat i servicerom / skap
  – skjulte anslutninger

• Dusjarmatur leveres med:
   – “antiheng dusjhode”
   – magnetventil ½” – 24V DC
   – hærverksikre sensor (kan også leveres med 
     elektronisk impulsknapp)
   – termostatsyrt sentralblander
     (felles for servant og dusj)

NB! All teknisk utstyr som styresentral, blandeventil, magnetventiler og sisterne monteres i
egne rom / skap med enkel tilgang for service. Eksternt servicepersonell trenger ikke gå inn
i boenheten ved service og vedlikehold.